Instalacje sanitarne

klucz w dłoniach

Wykonujemy instalacje sanitarne w budynkach różnego typu. Nasza oferta obejmuje przede wszystkim instalacje wody ciepłej i zimnej wody użytkowej. Wykorzystujemy wysokiej jakości rury, które wykazują odporność na korozję i tworzenie się osadów.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Z jakich elementów składają się instalacje wodne?

Instalacje wodne zbudowane są przede wszystkim z rur, które umożliwiają rozprowadzanie wody po obiekcie, przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia. W skład instalacji wchodzą również łączki i kształtki, których zadaniem jest łączenie większych średnic z mniejszymi, łączenie rur oraz zmienianie kierunków przewodów wody. Wśród łączek wyróżnia się takie elementy, jak: mufy, nyple oraz złączki specjalne. Ważnym elementem jest także armatura. Wyróżnia się armaturę zabezpieczającą zbudowaną z filtrów siatkowych, odpowiadającą za wyłapywanie cząstek stałych, armaturę pomiarową (wodomierze) oraz armaturę czerpalną, służącą do pobierania wody z instalacji.